Spårvägens styrelse 2022

C18e0fb2 c987 4e84 993f e1541fa62154

Spårvägen Friidrotts styrelse 2022–2023. Stående fr v Göran Harnesk, Kent Claesson, Lasse Hagström, Andreas Carlborg (ordf) och Anders Johrén. Sittande Jonas Hedman, Tobias Lundgren, Louise Sandberg, David Fridell och Åke Ruus. På bilden saknas Sara Wäsström. Foto: Ola Svensson

Ordförande Andreas Carlborg
Vice ordförande Anders Johrén 0706-26 28 26
Sekreterare Tobias Lundgren 070-111 33 36
Kassör Åke Ruus 0739-81 36 73
Ledamöter David Fridell 070-254 85 76
Lars Hagström 0709-60 66 22
Göran Harnesk 070-728 80 88
Louise Sandberg 070-768 62 93
Sara Wäsström 073-927 15 25
Adjungerade

Kent Claesson 070-932 47 70
Jonas Hedman 0709-99 51 04

Revisor Kent Gerhardsson
Revisorsuppleant Alexander Eriksson
Valberedning

Bo Stivert 070-586 25 80
Claes Albihn 070-735 40 06
Gladys Bamane