Medicinska resurser

Spårvägen Friidrott har ett brett nätverk av medicinsk expertis med tillgång till läkare, sjukgymnast, kiropraktor, naprapat med mera. Detta för att kunna förebygga skador och för att snabbt kunna hjälpa aktiva tillbaka till normal träning i händelse av skada. Här presenteras några av de som ingår i Spårvägens medicinska nätverk.

Aktiva som behöver hjälp vid skada/sjukdom eller hjälp med förebyggande behandling börjar med ett ta kontakt med någon av Spårvägens grengruppsansvariga, Lech Nikitin (häck), Kent Claesson (medel-lång), Rolle Bergman (sprint), Åke Ruus (kast) eller Roger Thorstensson (hopp, mångkamp) . Lech, Kent, Rolle, Åke eller Roger ska alltid godkänna besök och behandlingar.

Spårvägen Friidrotts medicinska nätverk

Bengt-Olov Tengmark. Dr BOT – Bengt-Olov kommer att vara vår läkare under 2016 och framåt. Han har varit idrottsmedicinare i snart 25 år. Han är förbundsläkare i fotboll och har varit läkare i AIK fotboll under 21 säsonger.  Senaste åren har han deltagit aktivt i Svenska Friidrottsförbundets medicinska nätverk och hjälpt friidrottare i Stockholmsregionen med medicinska problem. Bengt-Olov är ledare i Team Stockholm Marathon. Du kan kontakta dr BOT via mail, dr.bot@telia.com

Tina Frisk Bengtsson. Legitimerad Sjukgymnast sedan 1988, har läst på Karolinska Institutet i Stockholm. Specialistkompetens inom Idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Arbetat på Friidrottsgymnasiet i Växjö senaste 10 åren och varit engagerad i Friidrottslandslaget på junior och seniornivå under flera år. Tina arbetar sedan i april på Idrottsmedicinska kliniken på Bosön. Idrottare i alla åldrar och nivåer är välkomna till Bosön. Utöver rehabilitering arbetar kliniken även med skadeförebyggande åtgärder som till exempel rörelsescreening med 9+ screening batteri. Lättast bokar Du tid till Tina via mail: tina.frisk-bengtsson@imkboson.se

Du kan också skicka ett sms 070-347 11 90

Daniel Salov. Legitimerad kiropraktor. Daniel är utbildad vid Skandinaviska Kiropraktor Högskolan, en av socialstyrelsen godkänd legitimationsgrundande utbildning. Medlem av Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS) och Idrottsmedicinska Föreningen (IMF). Innehar patient- och ansvarsförsäkring.
Daniel utför manuell medicinsk behandling. I korthet innefattar det dels kiropraktiska justeringar, så kallade manipulationer av låsta eller blockerade leder samt mjukdelsbehandling. Syftet är att återställa optimal rörelse och funktion mellan nervsystemet, leder och muskler.
Behandlingen hos Daniel innefattar även idrottsmassage med triggerpunktsbehandling, fysikalisk behandling med akupunkturnålar, TNS-apparat, stretching och rådgivning.
Mer info om Daniels verksamhet finns på www.salovkiropraktik.se.

Marlin Brown.

Är fd medeldistanslöperska i Spårvägen och fysioterapeut sedan 1998. Är utbildad inom ortopedisk manuell terapi, idrottsmedicin, akupunktur och smärta. Här gäller frikort om du har ett sådant, annars betalar man en patientavgift på 200kr.                                                                                                                                                                            Jobbar på Medical Fysioterapi, Norrtullsgatan 33, 113 27 Stockholm.                                                                                                                                   

Lättast att boka in sig till Marlin Brown via denna länk: https://www.medicalfysioterapi.com/boka

Du kan också maila Marlin direkt på marlin@medicalfysioterapi.com

 

Fredrik Vare. Legitimerad kiropraktor och specialiserad på idrottsskador. Fredrik tog sin Master of Science in Chiropractic (M.Sc) 2002 vid University of Portsmouth, Anglo- European College of Chiropractic i England. Efter att ha arbetat på The Reading Chiropractic Clinic och Solent Chiropractic Clinic flyttade han tillbaka till Sverige. 2005 startade Fredrik Kiropraktik & Rehab som finns på Sankt Eriksterrassen. Fredrik har flitigt anlitats av friidrottslandslaget sedan 1995. Behandling bokas på kiropraktikochrehab.se eller telefon 08-20 77 05.

Sammanställt av Annika Szalkai 090601 samt kompletterat 151112 , 170503, 170704, 190709, 200402 och 210811