Spåret tar dig hela vägen

Spårvägens Friidrottsklubb (Spårvägens FK) bedriver ungdoms-, junior-, senior-, veteran- och elitverksamhet i friidrott.

Vi har en bred stab av mycket kunniga och erfarna tränare/ledare som året om tränar och coacher våra många och duktiga friidrottare. Vi är en av de mest framgångsrika friidrottsklubbarna i Sverige och arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet.

Du som är intresserad av att prova på friidrott eller provträna med några av våra grupper är välkommen att ta kontakt med oss. Vi välkomnar nya medlemmar i mån av plats. Barn tas emot från året de fyller tio. Tyvärr har vi kö till flera av våra träningsgrupper, men vi startar löpande nya grupper för att möta efterfrågan.

Du hittar oss på Stockholms friidrottsarenor och på vårt kansli vid Östermalms IP i Stockholm, kontaktinformation.


Riktlinjer för Spårvägens Friidrottsklubbs verksamhet

Spårvägens FK är en elitklubb. Klubben erbjuder högkvalitativ elitträning och stöd till juniorer och seniorer, utifrån satsning och individuella förutsättningar, med målet att hjälpa fram friidrottare inom svensk elit och världseliten. Som ett led i detta satsar klubben även på en bred ungdoms-, junior- och seniorverksamhet.

Vi utökar löpande vår tränarstab av erfarna och kunniga tränare. Vi uppmanar även våra aktiva eller tidigare aktiva att gå in i verksamheten som tränare. Alla ledare och tränare utbildar sig kontinuerligt utifrån sin individuella nivå inom friidrott och ledarskap. Huvudtränare ansvarar tillsammans med grengruppsansvariga för utbildningsprogrammet inom friidrott medan styrelsen ansvarar för utbildningsprogrammet inom ledarskap.

För alla våra träningsgrupper gäller att alla aktiva ska kunna idrotta och få stimulans att utvecklas utifrån egna förutsättningar. Atmosfären i grupperna ska vara öppen och välkomnande och målet är att alla ska kunna känna sig hemma såväl idrottsligt som socialt. Vi strävar efter att anpassa storleken på träningsgrupperna så att tränare och ledare ska hinna prata med samt ge coaching och feedback till alla i samband med träning och tävling.

Fokus för barn och ungdomsverksamheten ligger på rörelseglädje och kamratskap. Först senare i junioråldern påbörjas mer grenspecifika satsningar med tydligare fokus på resultat för de som vill satsa hårdare.

Alla klubbens elitaktiva har förutom sin tränare en grengruppansvarig som stöd. Alla elitaktiva ska ha utvecklingssamtal med sin tränare minst en gång per år för att stödja karriärutvecklingen. Samtalet ska dokumenteras, och en sammanfattning meddelas den grengruppsansvariga. Spårvägens FK täcker hela livscykeln och välkomnar därför även veteraner i verksamheten. För veteraner anordnar klubben dock ingen organiserad träningsverksamhet.


Uppförandekod för medlemmar i Spårvägens FK

Som medlem i Spårvägens FK efterlever vi klubbens regler och policyer.

Vi respekterar, uppmuntrar och stöttar varandra i med – och motgång.

Vi visar respekt för aktiva och ledare, tävlande och funktionärer samt andra representanter inom friidrotten oavsett om de representerar Spårvägens FK eller andra klubbar eller intressenter.

Vi uppträder som goda förebilder och är ett föredöme vad gäller laganda och ledarskap.

Vi bidrar till klubbens fortsatta utveckling och goda rykte.

Vi bär klubbens profilkläder vid alla nationella tävlingar och andra tillfällen då klubben representeras eller kan profileras.

 

Att vara ledare/tränare/aktiv i Spårvägens FK innebär

- att alltid komma väl förberedd till träning och tävling
- att respektera, stötta och uppmuntra varandra i med- och motgång
- att ha roligt tillsammans
- att ge positiv och konstruktiv kritik för att främja individen och klubbens utveckling
- att ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, mobbing och diskriminering

Tränare och ledare ska i sitt uppträdande och språkbruk föregå med gott exempel.
 

Texten ovan utgör de två första sidorna i Spårvägen Friidrotts riktlinjer och policydokument. Dokumentet i sin helhet:
Spårvägens samlade policydokument

220201