Årsmötet flyttat till september

lör 21 mar, 2020

http://www.sparvagenfriidrott.se/nyheter/3192Spårvägens årsmötet var planerat till 25 mars men är flyttat till slutet av september för att hindra spridningen av Corona-viruset.

OBS! Årsmötet kommer alltså inte äga rum som planerat onsdagen den 25 mars 2020 kl 19.00.
Läs mer

Spårvägens årsberättelse 2019

Motioner ska vara inskickade till kansliet senast 6 mars 2020 på adressen info@sparvagenfriidrott.se
Nedan finns dagordningen.

Valberedningens förslag är här

Styrelsens förslag på stadgeändring, se längst ner på sidan

Aktuella stadgar

Dagordning för Årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
6. Styrelsens berättelse
a) Verksamheten
b) Ekonomin
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgifter för år 2021
11. Styrelsens förslag till stadgeändringar
12. Inkomna motioner
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val:
a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av styrelseledamöter
c) 1 revisorer för ett år
d) 1 revisorsuppleant för ett år
e) 3 ledamöter i valberedningen
15. Övriga frågor (kan ej leda till årsmötesbeslut)
16. Mötets avslutande

Handlingar: Bokslut, motioner och valberedningens förslag kommer att finnas på klubbens kansli en vecka före årsmötet.

Kansliet

Dokument:

stadgeandring

643db3b7 21b5 4258 9166 23824cfda921$event 170 250

onsdag 19 augusti - 2020

 1. Tjejmilen

  - 29 augusti - 2020
 2. ASICS Stockholm Marathon

  - 5 september - 2020
 3. Stockholm Halvmarathon

  - 5 september - 2020
 4. Tjurruset

  - 19 september - 2020
 5. Sthlm Trail Run

  - 8 november - 2020